Aart Jan Verdoold

Aart Jan Verdoold over de missie van ontwikkelaar-belegger Dunavast

Sinds eind 2019 is Aart Jan Verdoold eigen baas als CEO van vastgoedonderneming Dunavast. Een bijzonder bedrijf, want het is projectontwikkelaar en belegger in één. Actief in ‘Toekomstgericht vastgoed’ in verschillende sectoren: wonen en zorg, food en commercieel vastgoed. ‘We zijn creatief, dynamisch en ondernemend, met oog voor de thema’s van morgen.’

Eerder was Verdoold zakenpartner van de charismatische textielondernemer Jan Zeeman. Veertien jaar was hij CEO van GREEN Real Estate, de vastgoedtak van de Zeeman- holding, die hij in 2005 heeft opgezet, in samenspraak met de door hem zeer bewonderde, helaas onlangs overleden pater familias. ‘GREEN staat niet speciaal voor groen ondernemen, maar voor de combinatie van de Zeemankleuren geel en blauw’, legt Verdoold glimlachend uit. Al in 2007 ontstond dochteronderneming Dunavast, waarin Zeeman en Verdoold samen participeerden. Nu Verdoold 100 procent eigenaar is, staat hij met zijn team voor de uitdaging het Leidse vastgoedbedrijf verder uit te bouwen. Wat is de missie van het Leidse bedrijf, en welke projecten mogen we in de nabije toekomst verwachten?

Wat is Dunavast voor bedrijf, en waar komt de naam vandaan?

‘Van vastgoed, en van het Griekse woord voor kracht, dynamis. Denk aan dynamiek en dynamiet. We zijn een klein, slagvaardig bedrijf met vijf medewerkers dat zich vooral richt op de uitdagingen van de toekomst. Bijzonder is dat wij zowel ontwikkelen als beleggen, dus we nemen onze projecten ook zelf in onze beleggingsportefeuille op. Gemeenten, gebruikers en andere stakeholders merken daar het positieve effect van, want wij zijn niet het type ontwikkelaar die iets als het af is aan iemand verkoopt en zich daarna terugtrekt. Wij exploiteren of verhuren het zelf en blijven dus betrokken.’

In welke sectoren zijn jullie actief?

‘We hebben een steeds uitdijende portefeuille, met steeds meer diversificatie. De eerste sector is woningbouw, en dan met name op het ontwikkelen van middeldure huurwoningen. Daarnaast doen we het nodige in zorgvastgoed. Zo ontwikkelen we veel woonzorgcomplexen voor ouderen of voor speciale doelgroepen. Een ander segment zijn supermarkten, waarvan we er drie in portefeuille hebben. Momenteel zijn we op een voor ons heel nieuw terrein bezig, mobiliteit. Voor de gemeente Rotterdam ontwikkelen we een P&R-terrein dat onderdeel is van de gebiedsontwikkeling Stadionpark. Dat wordt iets heel spectaculairs.’

Wat is er zo bijzonder aan een parkeergarage?

‘Het is veel meer dan dat. De gebiedsontwikkelaar had de opgave om een Gamma te verplaatsen, want die stond op de middenstip van het nieuwe Feyenoord-stadion. Dat gaf ons de kans een hybride gebouw te ontwikkelen, met onderin, als een soort doos, de bouwmarkt en bovenin drie lagen met 500 parkeerplaatsen, die je via een hellingbaan bereikt. Architect Wim de Bruijn van het Bureau voor Stedebouw & Architectuur heeft het gebouw ontworpen. Met name de gewelfde gevel is een echte eyecatcher, ook ’s avonds als hij wordt aangelicht met LED-verlichting. De parkeergarage heeft een flexibele functie, want hij dient voor bezoekers aan Feyenoord en de naaste omgeving, maar ook als P+R voor mensen die overstappen op het openbaar vervoer.

Naast het project ‘Stadionpark - Gamma & P+R Noorderhelling’, zijn wij op meerdere locaties actief in Rotterdam. Op de Phillip Willemstraat in Rotterdam hebben wij begin 2020 een aantal luxe appartementen opgeleverd. Daarnaast zullen wij eind dit jaar starten met de bouw van het woningbouwproject ‘De Vorstin’ in de wijk IJsselmonde.’

Is er bij het Stadionpark-project ook aan circulariteit en duurzaamheid gedacht?

‘Het dubbele grondgebruik maakt het al een duurzaam project, maar de constructie is ook geheel circulair. Je kunt hem na veertig jaar bij wijze van spreken als een Lego-doosje uit elkaar halen en ergens anders neerzetten. En dan zitten er natuurlijk nog allerlei andere duurzame dingen in, zoals die LED-verlichting en veel oplaadplekken voor elektrische auto’s. Uiteraard is het ook een gebouw dat is gericht op een schonere stad. Het maakt deel uit van het mobiliteitsplan van de gemeente, dus er komt een hele goede aansluiting met het openbaar vervoer. Parkeren voor mensen die daarop willen overstappen wordt gratis. En wie weet, kun je er over een aantal jaren een zelfrijdende auto stallen. Eind dit jaar begint de bouw, eind volgend jaar moet het af zijn. Wij zijn er erg blij mee, want voor ons is mobiliteit een van de thema’s van de toekomst, en daar richten we ons met Dunavast op.’

Horen thema’s als duurzaamheid, nul op de meter en gasloos bouwen daar ook bij?

‘Nee, niet als expliciet onderdeel van onze missie. Het thema duurzaamheid is eigenlijk geen thema meer waar je als projectontwikkelaar in deze

tijd mee kunt pronken, want de paragraaf duurzaamheid is allang verankerd in wet- en regelgeving. Het huidige bouwbesluit, de huidige normen waaraan een bouwplan getoetst moet worden, dat is allemaal al ongelooflijk duurzaam. Waarom zou je dan een thema maken van iets dat allang wet- en regelgeving is? Als ik een woningplan vergund wil krijgen op een bepaalde locatie, is het per definitie duurzaam, anders krijg ik geen vergunning.’

Je wilt het niet nog eens extra benadrukken dat jullie volledig duurzaam werken?

‘Nee, want dat is vanzelfsprekend. Voor mij is het bouwen van gasloze woningen hetzelfde als bouwen van waterdichte woningen of huizen met een dak. Daarnaast vind ik dat het huidige bouwbesluit al behoorlijk ver gaat in duurzaamheid. Ik denk dat we er in Nederland eerder aan toe zijn om alle bestaande woningen aan de nieuwe norm aan te passen, dan nieuwbouwplannen nog heel veel duurzamer te maken. Ik ben blij dat we als branche zo ver gekomen zijn, maar ik trap ook echt wel even op de rem.’

Jullie woningbouwproject Hof van Leyland in Woerden is gebouwd binnen de stadsgrenzen, op de plek waar ooit een fabriek stond van autobussen.

‘De Hof van Leyland omvat 40 middeldure huurwoningen in een totaalplan van 180 woningen waarin ook sociale woningbouw en sociale koop is opgenomen. Het zijn kwalitatief allemaal erg goede woningen. De eerste fase is afgerond, eind van dit jaar beginnen we met detweede fase. We hebben in deze tijd natuurlijk wel even in de rats gezeten of er voldoende belangstelling zou zijn, maar we kregen nog altijd zestig tot zeventig aanvragen.’

Het is een inbreidingslocatie. Van duurzaamheid maak je geen thema, maar dit is toch ook een mooi voorbeeld van hergebruik?

‘Inbreiden in plaats van uitbreiden is een uitgangspunt dat ik ook altijd heb verkondigd. Dat is inderdaad een principiële keuze. Ik wil niet natuur of landbouw opofferen om te bouwen. Er is in Nederland natuurlijk al veel groen opgeofferd. Wat mij betreftis inbreiden inderdaad de nieuwe norm, omdat er nog heel veel plekken zijn binnen de bebouwde kom in Nederland die beter benut kunnen worden. Dat geldt ook voor gedateerd vastgoed dat geschikt is voor hergebruik, zoals kantoorgebouwen die je kunt transformeren tot woningen, met name voor kwetsbare groepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Al moet je dan wel blijven opletten dat je een bepaalde kwaliteit kunt blijven bieden, anders kun je beter slopen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een voormalige kruitfabriek gekocht in Amsteveen, die getransformeerd is tot kantoorruimte. Het is een monument, dus het stemt tot tevredenheid dat we dat op deze manier in stand hebben kunnen houden.’

Je zei dat je ook actief bent in zorgvastgoed, met name in bijzondere woonzorgprojecten.

‘Klopt. In Nijmegen wordt daarvan eind van dit jaar een mooi voorbeeld opgeleverd aan de Thijmstraat, niet ver van het centrum. Daar bouwen we 26 zelfstandige wooneenheden met begeleid wonen voor jongvolwassenen voor de Stichting Dichterbij. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van 27 woon-zorg appartementen in het centrum van Alphen aan den Rijn. En in Oegstgeest gaan we een zorghuis neerzetten voor een organisatie die zich toegelegd heeft op ouderen met dementie. Dat is ook een goed voorbeeld van onze toekomstgerichte manier van werken. We weten dat de maatschappij meer en meer vergrijst, terwijl ook de ziekte Alzheimer procentueel toeneemt. In de komende decennia zal het aantal ouderen met dementie toenemen. Daarnaast besteden we ook altijd veel aandacht aan de directe omgeving, we willen daar een positieve bijdrage aan leveren met onze projecten. En we willen altijd een partij zijn waar door alle stakeholders goed mee samen te werken is.’

Supermarkten zijn eigenlijk een vreemde eend in de bijt in jullie portefeuille.

‘Toch niet helemaal, want ook daarbij willen we impact maken en

de leefbaarheid van wijken verbeteren. Winkelcentrum Leesten in Zutphen heeft een Jumbo-supermarkt als trekker en daarnaast de nodige speciaalzaken en aanvullende voorzieningen, zoals horeca en specialisten op medisch gebied. Zo krijg je een steeds breder branchering binnen een wijk. Daarnaast hebben we nog een Albert Heijn met daarboven woningen in Woerden en een Aldi. In coronatijd zijn supermarkten een erg steady belegging gebleken, dus voor de risicospreiding in onze portefeuille zijn supermarkten een goede keuze. In mijn tijd bij GREEN Real Estate hadden we een tiental van dit soort centra, dus die ervaring hebben we zeker in huis.’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor jullie een leidraad.

‘Ja, dat is zeker belangrijk voor ons. We hebben privé al in 2007 een stichting opgezet die projecten ondersteunt in het buitenland, Jars of Clay. Letterlijk vertaald ‘potten van klei’. Dat staat voor de broosheid van het leven met daarin de hoop en het perspectief om een betere toekomst. We doen projecten in Afrika en Azië, met name voor kinderen en onderwijs. Maar ook in Nederland kunnen we mensen die niet meer kunnen aanhaken met hele beperkte middelen toch weer kansen geven. Ik ben van huis uit Calvinistisch opgevoed, en de zegswijs ‘Draag elkanders lasten’ is voor mij nog steeds realiteit. Komend jaar zullen wij ook in Nederland een soortgelijk initiatief neerzetten. Dus ik probeer vanuit mijn bedrijf, met het rendement dat wij maken op ons geïnvesteerd vermogen, iets met impact terug te geven aan de maatschappij.’

Op jullie homepage staat: “Wij kijken verder dan de behoefte van vandaag en ontwikkelen en beleggen daarmee voor de wensen van de toekomst”.

‘Dat zit inderdaad in ons DNA. We zijn creatief, dynamisch en ondernemend, met oog voor de thema’s van morgen.’

Dit artikel is een publicatie in VG Visie. Bekijk hier het oorspronkelijke artikel.