Bolton en Dunavast verwerven positie Motorstraatgebied Rotterdam

Leiden, 21 april 2022 – Bolton Ontwikkeling B.V. en Dunavast Development B.V. hebben recentelijk een positie aangekocht aan de Cilinderstraat/Dynamostraat in de wijk Charlois in Rotterdam. De basis voor de ontwikkeling vormt het plan van woningbouw met een minimale grootte van 7.000m² GBO, exclusief parkeergelegenheid en commerciële ruimten. Dit project maakt deel uit van de ontwikkelvisie Motorstraatgebied 2030 van de gemeente Rotterdam. Bolton en Dunavast zullen vanuit deze positie de samenwerking aangaan met diverse andere eigenaren in het Motorstraatgebied.

De positie aan de Cilinderstraat/Dynamostraat leent zich goed voor een woningbouwprogramma in hoge dichtheid. Deze ontwikkeling van Bolton en Dunavast past uitstekend bij de wensen van de gemeente Rotterdam, het realiseren van een inclusieve stad. Een plek waar ruimte is voor uiteenlopende doelgroepen, met verschillende financiële mogelijkheden. Het ontwikkelen van betaalbare en bereikbare woonruimte is een belangrijk onderdeel in deze strategie. De vraag naar huur- en koopappartementen in de stad Rotterdam is groot en dit woonprogramma voorziet daar nadrukkelijk in, met een breed scala aan woningtypen en -groottes. Naar verwachting zal de betreffende ontwikkeling voorzien in minimaal 130 appartementen in de middeldure huur. Hiermee wordt ingespeeld op een belangrijke stedelijke woningvraag: het binden van jonge mensen aan de stad, als springplank voor hun carrière op de stedelijke arbeids- en woningmarkt. Naar verwachting zal het komend jaar zijn gericht op de planvorming en het vaststellen van het bestemmingsplan, waarnaar kan worden overgegaan tot realisatie van het project.