Dunavast geeft vol gas met ‘toekomstgericht’ vastgoed

Dunavast is nog een jong bedrijf. “In 2007 ben ik met Dunavast gestart”, vertelt CEO Aart-Jan Verdoold. “Toentertijd nog onder de vleugels van GREEN Real Estate. Vorig jaar is de afspraak gemaakt dat ik fulltime aan de slag ga bij Dunavast. Sindsdien zijn we volledig zelfstandig, hebben we een nieuw team en opereren we vanuit een nieuwe locatie”, vertelt de CEO. 

“We zijn jong, we opereren in alle opzichten als een start-up, maar we hebben wel een portefeuille die sinds 2007 bestaat. Hiermee heeft Dunavast een unieke situatie voor zichzelf gecreëerd“, aldus Verdoold. 

Samenwerking
Wat Dunavast typeert is de samenwerking met andere partijen in de vastgoedketen. Dit zie je terug in de verschillende projecten. Zo heeft Dunavast niet alleen vóór, maar vooral samen met McDonald’s Nederland een nieuw foodcourt in Nieuwegein ontwikkeld. En in samenwerking met onder andere de gemeente Rotterdam en Intergamma is er een prachtige ontwikkeling tot stand gekomen: Project Stadionpark Noorderhelling Gamma & P+R. Na realisatie van dit project is Rotterdam volgend jaar weer een iconisch gebouw rijker. “Samenwerken en het aangaan maar vooral ook het onderhouden van duurzame relaties, is iets waar wij altijd in blijven investeren”, aldus Verdoold.

Dunavast is niet het type ontwikkelaar wat direct verkoopt en zich daarna terugtrekt. Dunavast exploiteert of verhuurt zelf en blijft dus betrokken.

Thema’s  
Dunavast denkt vooral in thema’s. “Duurzaamheid, vergrijzing en verstedelijking zijn daar een aantal voorbeelden van”, legt Coen Sterk, vastgoedmanager bij Dunavast, uit. “Binnen die thema’s ontwikkelen en beleggen wij in vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan vergrijzing. Er komen steeds meer 65-plussers bij en die hebben een andere woonbehoefte dan 30-jarigen. Wij spelen daarop in met onze specifieke herontwikkelingsprojecten.

Over Dunavast
De naam Dunavast komt van vastgoed en van het Griekse woord voor kracht: Dynamis. Denk aan dynamiek en dynamiet. Een solide, slagvaardig bedrijf met vijf medewerkers dat zich vooral richt op de uitdagingen van de toekomst. Bijzonder is dat Dunavast zich zowel op ontwikkelen als beleggen focust. Dunavast neemt projecten ook zelf in de beleggingsportefeuille op. Gemeenten, gebruikers en andere stakeholders merken daar het positieve effect van. Dunavast is niet het type ontwikkelaar wat direct verkoopt en zich daarna terugtrekt. Dunavast exploiteert of verhuurt zelf en blijft dus betrokken. Hiermee creëren ze écht toegevoegde waarde voor de gebruiker, de opdrachtgever en de omgeving.

We hebben een steeds uitdijende portefeuille, met steeds meer diversificatie. De eerste sector is woningbouw en dan met name op het ontwikkelen van middeldure huurwoningen. Daarnaast richten we ons op zorgvastgoed. Zo ontwikkelen we veel woonzorgcomplexen voor ouderen of voor speciale doelgroepen. Een ander segment zijn supermarkten, waarvan we er momenteel drie in portefeuille hebben. Ook zijn we op een voor ons heel nieuw terrein bezig, mobiliteit. Voor de gemeente Rotterdam ontwikkelen we een P&R-terrein dat onderdeel is van de gebiedsontwikkeling Stadionpark. Dat wordt iets heel spectaculairs”, vertelt Sterk enthousiast.

Sturen op data
Sturen op data wordt steeds belangrijker voor Dunavast. Marktanalyses vormen belangrijke input bij het nemen van investeringsbeslissingen. Met de data die Dunavast zelf genereert krijgen die een steeds belangrijkere rol bij de acquisitie- en dispositieprocessen. Daarom werkt Dunavast sinds een jaar samen met Bloxs. “In Bloxs hebben we een partner gevonden waarmee we in de eerste plaats onze standaardprocessen, zoals contract- en financiële administratie, automatiseren. Maar we innoveren ook samen op het gebied van proptech. Inmiddels hebben we samen met Bloxs een format gecreëerd waarmee we onze eigen, maar ook externe data realtime kunnen omzetten tot een visuele en dynamische rapportage. Dit format geeft ons in één oogopslag de inzichten die wij op dat moment nodig hebben”, vertelt Sterk.

Aart Jan Verdoold en Coen Sterk

Ambitieus
Dunavast wil blijven groeien in de toekomst. “We zijn een club jonge, erg ambitieuze mensen en als we groeien, willen we ook dat onze mensen meegroeien. Zowel in wat ze kunnen, als in wat ze weten”, zegt Verdoold. Alle seinen om te groeien staan op groen voor Dunavast. Maar de groei moet verantwoord zijn. “Daarom ligt de focus op samenwerking, beheersbare en gecalculeerde risico’s, een gezond rendement en de lange termijn”, vertelt de CEO. “We zijn ons bewust van onze unieke situatie en die koesteren we.”

Voor meer informatie, onderstaand de link naar de publicatie in het Vastgoedjournaal.