schuldhulpmaatje

Ondertekening overeenkomst Dunavast / Schuldhulpmaatje!

Hoe fit ben jij met jouw money? Dunavast geeft financiële steun aan SchuldHulpMaatje zodat daarmee een nieuwe impuls kan worden gegeven aan het jongeren programma MoneyFit.
Het programma is gericht op jongeren met geldzorgen en/of schulden, passend bij de stijgende problematiek van vandaag de dag, waar schulden onder jongeren ernstig toenemen.
Het platform richt zich op het (online) vinden, bereiken en ondersteunen van vooral jonge SchuldHulpMaatjes.

SchuldHulpMaatje wil taboes doorbreken, jongeren stimuleren hulp te zoeken, de schaamte voor hun schulden opzij te zetten en hen vooral meer zelfvertrouwen laten ontwikkelen zodat ze meer grip krijgen op hun leven en een opeenstapeling van problemen voorkomen.

Tevens zullen jonge vrijwilligers worden geworven worden die zich willen inzetten voor hun buurtgenoten in kwetsbare situaties en hen helpen het taboe op geldzorgen onder jongeren te doorbreken.

Landelijk zal de aanpak ondersteund worden met een campagne om jongeren o.a. via social media te bereiken en te prikkelen een stap te zetten naar hulp.

Op dit moment raken er door de inflatie en effecten van de corona-crisis meer jongeren in geldproblemen. Dit geeft heb veel stress en tijdige hulp is noodzakelijk zodat ze een Way-out ervaren in hun leven.

Wil jij ook donateur worden of meer informatie over SchuldHulpMaatje en hun resultaten?
Neem dan contact met ons op!

#mvo#money#schulden#jongeren#samenwerking#slimmetgeld#moneyfit