Afbeelding_Persbericht-_Dunavast_mobiliteitshub

Mobiliteitshub uitbesteden aan marktpartijen, sneller en voordeliger voor gemeenten

Korte aanlooptijd, minder onderhoudskosten en mogelijkheid tot dubbel grondgebruik

Veel gemeenten hebben een (nieuwe) mobiliteitshub hoog op hun duurzame verlanglijstje staan. Een parkeer-, laad en overstapplek aan de rand van de bebouwde kom helpt je autoluwe beleid op weg, vergroot de leefbaarheid en helpt duurzame doelstellingen te realiseren. Ontwikkelen, bouwen en infrastructuur voor laadpalen regelen kost echter expertise, tijd en geld. Ook de kosten voor onderhoud en beheer schrikken (kleinere) gemeenten af. Een nieuwe en slimme oplossing is om de mobiliteitshub uit te besteden en er tegelijkertijd met dubbel grondgebruik een aantrekkelijke functie te maken.

Gedateerd P+R terrein wordt dynamische overstapplek
De gemeente Rotterdam wilde een gedateerd P+R terrein opwaarderen, op een goed zichtbare en bereikbare locatie aan de rand van de stad in Rotterdam Zuid. Tegelijkertijd was Intergamma, het moederconcern van GAMMA, op zoek naar een nieuwe locatie voor een GAMMA bouwmarkt. De gemeente besteedde de ontwikkelopdracht uit aan ontwikkelend belegger Dunavast, die de partijen bij elkaar bracht. Zo kon er een GAMMA bouwmarkt van 4.700 m2 gerealiseerd worden met een P+R met 500 parkeerplaatsen en bijna twintig laadpalen, op tien OV-minuten van de Rotterdamse binnenstad. Een belangrijke stap naar duurzame mobiliteit én duurzame gebiedsontwikkeling.

Circulair gebouw
Het combineren van de P+R en de GAMMA bouwmarkt leverde de gemeente bijzondere voordelen op. Sander Geenen, Programmamanager Stadionpark/Feyenoord City. ‘Door de hoogte in te gaan, creëren we veel meer parkeerplekken dan voorheen.’  Gespecialiseerd partner Dunavast nam niet alleen veel werk uit handen, maar nam ook ontwikkelrisico’s over en sloot op deze wijze aan bij wat de gemeente voor ogen had. ‘Er is geprobeerd zo duurzaam mogelijk te bouwen, door zo veel mogelijk te werken met circulaire materialen en emissiearm te bouwen. Als alle partijen goed op elkaar zijn ingespeeld en wij de wensen van zowel gemeente als Intergamma goed begrijpen, kunnen we een dergelijke Hub snel realiseren, met als resultaat vastgoed van échte toegevoegde waarde. In januari 2021 zijn we begonnen en slechts 13 maanden later openen we deze mooie mobiliteitshub.’

Goede netwerkpartner vergroot slagingskansen
‘Voor een gemeente kan het een flinke uitdaging zijn om iedereen bij elkaar te brengen.’ Aart Jan Verdoold, CEO bij Dunavast vertelt wat een ontwikkelende belegger voor een gemeente kan betekenen. ‘Voor mobiliteitshubs met dubbel grondgebruik heb je een netwerk nodig. Van bouwers die ervaring hebben met circulaire materialen, zoals elementen met betongranulaat in combinatie staal tot specialisten in het opzetten van laadinfrastructuur. En grote ketens die op zoek zijn naar een zichtlocatie aan de rand van een stad. Dunavast fungeert daarbij als ‘linking pin’, tussen gemeenten en commerciële partijen. Wij zorgen voor de ontwikkeling, faciliteren het bouwproces, financieren de gehele periode en houden de hub aan als eindbelegging. Dat maakt het vervolgtraject ook heel overzichtelijk.’

Nieuwe subsidiemogelijkheden maken meer mogelijk
‘Dunavast merkt aan aanvragen dat er een groeiende belangstelling is voor duurzame mobiliteitshubs in combinatie met een commerciële functie. Er zijn verschillende nieuwe subsidiemogelijkheden op provinciaal en landelijk niveau die duurzaam investeren aantrekkelijk maken. ‘Ook voor het uitzoeken en aanvragen van subsidies werken we met partners die het proces kunnen overnemen en versnellen om de business case rond te maken. Uitbesteden betekent dat je voor je mobiliteitshub ondersteuning hebt van vooronderzoek, onderhandelingen, bouw en feestelijke opening door de wethouder, tot de vele jaren erna. Zo boek je blijvend winst voor iedereen in bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.’