Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.dunavast.nl. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Dunavast B.V. (hierna: Dunavast), Hoge Rijndijk 306A, 2314 AM Leiden, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30226220. Dunavast heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Dunavast is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door Dunavast verstrekte informatie.

Wat moet ik weten als ik de website bezoek?

Geen advies
Onze website is bedoeld om u te informeren, derhalve wordt er alleen algemene informatie weergegeven. Dunavast verstrekt door middel van deze website informatie over haar vastgoedbeleggingen, vastgoedontwikkelingen en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt de informatie niet beschouwen als een persoonlijk advies. Als u een beslissing neemt op basis van deze informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Fouten op de website
We zorgen ervoor dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie op de website is van Dunavast en wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Dit geldt voor de teksten, foto’s, video’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, merken en de vormgeving en huisstijl. U mag de informatie op onze website niet gebruiken voor privédoeleinden. U mag de teksten van de website niet veranderen. U moet eerst toestemming aan Dunavast vragen als u de informatie op de website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door Dunavast zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Websites van anderen
Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als u op de link klikt, komt u op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Bereikbaarheid website
We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Nederland
De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij kunnen alle inhoud van onze website en de regels van deze disclaimer zonder aankondiging wijzigen.

Privacy en cookies
Voor uitgebreidere informatie en toelichting op de verwerking van persoonsgegevens door Dunavast, verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.