Dunavast_Fletcher Hotel-Restaurant Gaasterland
Dunavast_Fletcher Hotel-Restaurant Gaasterland
Dunavast_Fletcher Hotel-Restaurant Gaasterland

Fletcher Hotel Gaasterland

In samenwerking met mede-initiatiefnemers Tauro en Waldorp/Carwash hebben de partijen Dunavast en Prinsenburg de overeenkomst voor ca. 700 woningen en bijbehorende voorzieningen getekend met de gemeente Alphen aan den Rijn voor de locatie Euromarkt. Met het aangaan van deze overeenkomst hebben Prinsenburg en Dunavast een gezamenlijk belang van ca. 450 tot 500 woningen en ca. 5.000 m² commerciële ruimten, waarbij het overige deel is gecontracteerd door de respectievelijke mede-initiatiefnemers Tauro en Waldorp/Carwash.

Adres
Euromarkt

Woningen
700

Bouwjaar
2027

Commerciële ruimten
5.000 m²

euromarkt-map

In aanwezigheid van o.a. Wethouder Gerard van As, Aart Jan Verdoold (Dunavast) en Daniel de Lange (Prinsenburg) werd vandaag de anterieure overeenkomst getekend voor het project Euromarkt. Het binnenstedelijke bouwplan bestaat uit een combinatie van een belangrijk deel van de huidige detailhandel en overige bedrijfsruimten . Op de locatie aan de Euromarkt zullen ca. 700 woningen worden gerealiseerd, in variëteit van sociale huurwoningen tot appartementen in de middeldure huur/koop en eengezinswoningen in vrije sector.

Een prachtige locatie

Het project op de locatie Euromarkt in Alphen aan den Rijn, is één van de weinige binnenstedelijke locaties om grootschalige woningbouw te realiseren. “Dit project voldoet aan een groot aantal wensen die op het lijstje stonden van de gemeente Alphen aan den Rijn. De realisatie van een flink volume aan betaalbare woningen, op een prachtige inbreidingslocatie aan het groen centraal gelegen in Alphen aan den Rijn. Posities als deze zijn steeds lastiger te vinden, des te mooier is het als alles zo op z’n plek valt”. Aldus Aart Jan Verdoold, CEO Dunavast.

“Uiteraard heeft een project van deze omvang een lange aanlooptijd gehad. Er hebben veel gesprekken met gemeente, betrokkenen en omwonenden plaatsgevonden” aldus Aart Jan. Met de laatste groep betrokkenen is een klankbordgroep opgesteld, waar op structurele basis sessies mee staan ingepland, om zo te komen tot een ontwerp waar alle betrokkenen in gekend zijn en in de gelegenheid zijn gesteld om hierop te reageren.

Concept 'Talent Centre'

Naast het plan wordt er ook onderzoek gedaan naar realisatie van ca. 150 jongerenwoningen conform het concept Talent Centre. Het Young Talent Center Alphen (YTCA) zal een positie kunnen innemen van verbindende en uitvoerende schakel tussen werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en recent afgestudeerden met ambitie. Het Young Talent Center Alphen kan een plek worden waar zij allen terecht kunnen voor het rekruteren en trainen van werknemers, voor advies rondom reorganisatie en vernieuwing, voor het realiseren van innovatieve projecten en voor hulp bij het waarmaken van persoonlijke en zakelijke ambities.

Ontwikkeling

Na het doorlopen van de planologische procedure zal naar verwachting begin 2027 kunnen worden gestart worden met de bouw van de eerste fase van de herontwikkeling. Architecten Cie is tot nu toe betrokken als stedenbouwkundig ontwerper/architect van deze gebiedsontwikkeling.